Εξοπλισμός

Υπεράνω όλων η ασφάλειά σας:

Βασικό κομμάτι της δουλειάς μας είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις στο στόμα . Διαδικασία συνήθως ήπιας βαρύτητας. Παρότι το monitor ζωτικών λειτουργιών το χρησιμοποιούμε κυρίως στις χειρουργικές επεμβάσεις με καταστολή και παρουσία αναισθησιολόγου ( για περισσότερες πληροφορίες Link) παρόλα αυτά η χρήση του ακόμα και στη ρουτίνα μας δίνει μεγάλη ασφάλεια και μας επιτρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς τα ζωτικά σημεία του ασθενή. (αρτηριακή πίεση, σφυγμοί, αερισμός). Εκτός αυτού, στην περίπτωση καταστάσεων ανάγκης , το ιατρείο μας είναι εξοπλισμένο: