Χειρουργικές επεμβάσεις στο στόμα υπό καταστολή (Μέθη)

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, δεν επιτρέπεται η χορήγηση γενικής αναισθησίας σε κανένα ιατρείο, ούτε βέβαια και οδοντιατρείο. Στο ιατρείο μας με την παρουσία αναισθησιολόγου (Link), παρέχουμε τη δυνατότητα χορήγησης καταστολής. Η καταστολή δεν είναι γενική αναισθησία. Ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, είναι ξύπνιος, συνεργάζεται κατά την οδοντιατρική πράξη, ενώ ο/η αναισθησιολόγος συνεχώς παρακολουθεί τα ζωτικά του σημεία (link στο Monitor) και δύναται να παρέμβει διορθωτικά.
Η διαδικασία ενδείκνυται σε χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας (άνω των 2 ωρών), σε εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις και σε συνήθεις οδοντιατρικές διαδικασίες σε αγχώδεις ή φοβικούς ασθενείς.
Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι πως ο ασθενής είναι πολύ πιο ήρεμος κατά τη διάρκεια της επέμβασης, είναι πιο ασφαλής γιατί απαγορεύονται παρενέργειες τοξικότητας από την τοπική αναισθησία και τέλος έχει πολύ μειωμένες αναμνήσεις από την χειρουργική διαδικασία. Με απλά λόγια, δε θυμάται σχεδόν τίποτα, επομένως η οδοντιατρική πράξη παύει να αποτελεί δυσάρεστη ανάμνηση.