Δόντια σε ΕΝΑ ραντεβού

Παραδοσιακά τα εμφυτεύματα τοποθετούνται χειρουργικά και η προσθετική αποκατάσταση μπορεί να γίνει 3-6 μήνες αργότερα.
Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε επαρκή δεδομένα για μείωση του χρόνου αποκατάστασης. Πλέον με τη χρήση των κατάλληλων εμφυτευμάτων, υλικών και προσθετικών τεχνικών, μπορούμε να προσφέρουμε ακίνητες εργασίες πάνω στα εμφυτεύματα την ίδια μέρα με το χειρουργείο.
Η διαδικασία αυτή ονομάζεται άμεση φόρτιση. Έχουμε στο ιατρείο μας τη γνώση, την ικανότητα και τις υποδομές να το προσφέρουμε. Βεβαίως είναι τεχνική η οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Μέσα από τον προχειρουργικό σχεδιασμό θα έχετε ενημερωθεί για τις πιθανότητες εφαρμογής.
Τελική απόφαση πάντα λαμβάνεται τη στιγμή της τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, ώστε να αξιολογήσουμε τη σταθερότητα με την οποία κοχλιώθηκαν τα εμφυτεύματα στο οστούν. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που μπορούμε στην ίδια συνεδρία να κάνουμε εξαγωγές, τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και τοποθέτηση της προσωρινής αποκατάστασης.
Για το αμέσως επόμενο διάστημα ο ασθενής παρακολουθείται και η τελική προσθετική εργασία γίνεται 3-6 μήνες μετά.

Άμεση φόρτιση όλων των δοντιών

Υπάρχουν δυστυχώς περιπτώσεις που όλα τα δόντια μας θα πρέπει να εξαχθούν . Τότε σίγουρα οι λύσεις με εμφυτεύματα στις μέρες μας θεωρούνται μονόδρομος. Παραδοσιακά όμως, από την εξαγωγή των δοντιών έως την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων θα πρέπει να μεσολαβήσουν αρκετές εβδομάδες. Επίσης από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων έως ότου μπορέσει να τοποθετηθεί η προσθετική αποκατάσταση επάνω τους χρειάζεται διάστημα 3-4 μηνών τουλάχιστον. Έτσι από την ώρα της εξαγωγής , ο ασθενής καλείται να λειτουργήσει για μεγάλο διάστημα χωρίς σταθερά δόντια, με μια ολική οδοντοστοιχία στην καλύτερη περίπτωση. Σήμερα πλέον, σε πάρα πολλές περιπτώσεις , μπορούμε στην ίδια συνεδρία, με το κατάλληλο πρωτόκολλο: Να γίνουν οι εξαγωγές, να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα, να παρθούν μέτρα και το βράδυ να τοποθετηθεί προσωρινή αποκατάσταση, σταθερά βιδωμένη πάνω στα εμφυτεύματα, όπως περίπου θα είναι η μόνιμη εργασία. Ο ασθενής λαμβάνει την κατάλληλη αγωγή και οδηγίες για πολύ μαλακή τροφή για το επόμενο διάστημα. Καταλήγει μετά από διάστημα 4-6 μηνών να κατασκευαστούν τα μόνιμα δόντια. Όμως για όλο αυτό το διάστημα, γελάει , μιλάει , λειτουργεί με ακίνητα, σταθερά δόντια. Σε κατάλληλες περιπτώσεις, η χαμένη αυτοπεποίθηση μπορεί να βρεθεί μέσα σε ένα μόνο ραντεβού.

Άμεσο εμφύτευμα

Σε αυστηρά επιλεγμένες περιπτώσεις, η τοποθέτηση του εμφυτεύματος μπορεί  να γίνει στην ίδια συνεδρία με την εξαγωγή του δοντιού. Συνήθως συνοδεύεται με τοποθέτηση προσωρινής αποκατάστασης στο εμφύτευμα (βλέπε άμεση φόρτιση ).
Ενώ μπορεί να ακούγεται πιο απλό να τοποθετείται εμφύτευμα μέσα στο κενό φατνίο που μένει μετά την εξαγωγή, εντούτοις είναι αρκετά πιο δύσκολο χειρουργικά και απαιτεί αρκετή εμπειρία. Βασική προυπόθεση ναι είναι εφικτή η σταθεροποίηση  (πρωτογενής σταθερότητα) του εμφυτεύματος στο γειτονικό κόκκαλο. Επίσης πρέπει η περιοχή να είναι υγιής, χωρίς παθολογία και το δόντι να βγει ατραυματικά, χωρίς να χαλάσουν τα τοιχώματα του φατνίου. 
Η τεχνική αυτή είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, βασιζόμενη στην λανθασμένη εντύπωση πως το εμφύτευμα είναι σε θέση να αναστείλει την απορρόφηση των σκληρών και μαλακών ιστών. Σήμερα γνωρίζουμε πως αυτό δεν ευσταθεί. Έτσι σήμερα τα άμεσα εμφυτεύματα περιορίζονται σε περιπτώσεις που έχουμε παχείς σκληρούς και μαλακούς ιστούς. Πάντα το εμφύτευμα τοποθετείται σε σχετική απόσταση από την εξωτερική επιφάνεια του οστού, ενώ σχεδόν πάντα τοποθετούμε οστικό μόσχευμα ανάμεσα στο εμφύτευμα και στο εξωτερικό κόκκαλο. Τέλος, πολύ συχνά, πετυχαίνουμε περαιτέρω πάχυνση των μαλακών ιστών με ένα μόσχευμα συνδετικού ιστού.