Έλλειψη ενός δοντιού

Στις περιπτώσεις που λείπει ένα μόνο δόντι, τα γειτονικά δόντια δεν τροχίζονται, δεν τα πειράζουμε καθόλου.

Δημιουργείται με τοπική αναισθησία και με το κατάλληλο χειρουργικό πρωτόκολλο μικρό φρεάτιο στο οστό, εκεί που προηγούμενα ήταν το φυσικό δόντι και εκεί τοποθετείται το εμφύτευμα.

Μετά από μία περίοδο αναμονής 3-4 μηνών, το εμφύτευμα έχει οστεοενσωματωθεί και είναι σε θέση να δεχθεί το ειδικό εξάρτημα και τη στεφάνη που θα αντικαταστήσει το χαμένο δόντι.