Έλλειψη όλων των δοντιών

Στις περιπτώσεις που λείπουν όλα τα δόντια, πάλι τοποθετούνται εμφυτεύματα, περισσότερα αυτή τη φορά, πάνω στα οποία στηρίζονται ακίνητες προσθετικές εργασίες.

Αξίζει να σημειώσουμε πως σε καμία περίπτωση ο αριθμός εμφυτευμάτων δε χρειάζεται να είναι ο ίδιος με τα δόντια που θα αντικατασταθούν.

Σήμερα γνωρίζουμε πως 4 – 6 εμφυτεύματα στην κάτω γνάθο και 6 – 8 στην άνω γνάθο επαρκούν για να στηρίξουν αξιόπιστα ακίνητες αποκαταστάσεις χωρίς προβλήματα.

επένθετη οδοντοστοιχία