Έλλειψη περισσότερων δοντιών

Στις περιπτώσεις αυτές, πάλι τοποθετούνται με παρόμοια διαδικασία τα εμφυτεύματα στο οστούν. Μετά τοποθετούνται τα εξαρτήματα με τις στεφάνες.

Οι στεφάνες μπορεί να είναι είτε μεμονωμένες, ώστε κάθε εμφύτευμα να στηρίζει μία χωριστή στεφάνη, είτε γέφυρες, οπότε τα εμφυτεύματα αποτελούν κάποια στηρίγματα ώστε να αντικατασταθούν περισσότερα δόντια.